Gyula címere

Tisztelt Hölgyem, tisztelt Uram!

Sok szeretettel köszöntjük új, gazdasági honlapunkon!

Az önkormányzat feladata az, hogy a helyi vállalkozások számára minden tőle telhető segítséget megadjon. A vállalkozó számára az önkormányzat ne akadály, ne probléma, hanem együttműködő partner legyen, ezért mindig tárgyalóképesnek és nyitottnak kell lennünk a gyulai vállalkozások megkeresései és problémái iránt. Szolgáltató önkormányzatként egy ingyenes lehetőséggel szeretnénk támogatni vállalkozása hatékony és eredményes működését.

A gyulai döntéshozók sokáig várták az ideális beruházót, aki majd messziről, lehetőleg külföldről idejön és felépít egy üzemet, gyulai embereknek adva munkát. De látnunk kell, hogy azok a tehetséges vállalkozók, akik képesek arra, hogy a várt fejlesztéseket véghezvigyék, közöttünk élnek. Ha sikeresek a gyulai vállalkozók, akkor teljesít jól Gyula városa. Ahhoz viszont, hogy eredményes partnerség alakulhasson ki a helyi gazdasági szereplők között, nagyon fontos, hogy megismerjék egymást és a többiek által kínált szolgáltatásokat, termékeket.

Ezt a honlapot azzal a céllal hoztuk létre, hogy segítsük a helyi cégek egymással történő hatékony és egyszerű kapcsolatfelvételét, megkönnyítve ezzel a beszerzést és az értékesítést. Az, hogy működik-e a dolog, Önön is múlik. A következő oldalon megtudhatja, mit kell tennie ahhoz, hogy hozzáférjen a rendszerbe regisztrált cégek adatainak, termékeinek, szolgáltatásainak adatbázisához, melynek segítségével hatékonyabbá teheti cége, vállalkozása működését.

Gyula Város Önkormányzata

Lehetséges, hogy Ön is hallotta következő történetet.

Ha nem, akkor nagyon tanulságos lehet az Ön számára is. Ha igen, akkor bizonyára érteni fogja, hozzuk fel példaként.

Lássuk a sztorit.

Az a hír járja, hogy városunkban volt korábban két, egymás közvetlen szomszédságában álló cég. Az egyik vállalkozásnak szüksége volt egy bizonyos típusú alkatrészre a munkájához, amit annak rendje és módja szerint – nem kevés keresgélés és utánajárás után – be is szereztek, mégpedig a Dunántúlról. Jóval később viszont kiderült, hogy azt a bizonyos alkatrészt éppen a szomszédos telken álló cég gyártja…

Ez a példa több kérdést is felvethet:

- olcsóbb lett volna, ha közvetlenül a szomszédos cégtől szerzik be az alkatrészt?
- már korábban kialakulhatott volna a két cég között partneri kapcsolat?
- városunkban ennyire nem ismerik egymást a vállalkozások?

Persze a kérdéseket folytathatnánk, de helyette inkább bemutatunk egy lehetséges megoldást, ami segíthet elkerülni a jövőben a hasonló helyzeteket.

Létrehoztunk egy olyan honlapot, aminek a célja nem más, minthogy

- a gyulai vállalkozások megismerjék egymás munkáját.
- egymással partneri kapcsolatokat tudjanak kialakítani.
- folyamatosan tudjanak tájékozódni mind a helyi, mind a hazai fejleményekről, pályázati lehetőségekről, gazdasági hírekről.

Érdekli Önt a lehetőség? Mit kell tennie, hogy használni tudja a rendszert?

A szöveg alatti részben kattintson a REGISZTRÁCIÓ gombra. Ott töltse ki a vállalkozására vonatkozó adatokat. A megadott információk ezután bekerülnek egy keresőrendszerbe, ahol azon gyulai vállalkozásokat fogja tudni megtalálni, akik már Önhöz hasonlóan regisztráltak az oldalra. A regisztráció és a rendszer használata ingyenes. A regisztráció csak a gyulai vállalkozások számára elérhető. A keresőrendszer csak belépés után lesz elérhető.

A rendszert a felhasználók visszajelzései alapján folyamatosan fejlesztjük. Kérjük, értékes véleményeit és ötleteit ossza meg velünk elérhetőségeink valamelyikén! Így a keresőrendszer biztosan az Ön és a többi gyulai vállakózás munkáját fogja segíteni.

Kérjük, regisztráljon be, és ismerje meg a rendszerben rejlő lehetőségeket.

REGISZTRÁCIÓ

Városunk gazdaságfejlesztési tervei között kiemelt fontosságú az iparfejlesztéshez és logisztikai tevékenységhez szükséges infrastruktúra javítása. Ennek érdekében önkormányzatunk gazdasági programjában az elkövetkező 5 év megvalósítandó beruházásai között fogalmaztuk meg a Déli Ipari Park kiépítését. Ezzel szeretnénk növelni annak lehetőséget, hogy a gyulai vállalkozások és a jövőben reményeink szerint Gyulára települő cégek munkahelyteremtő beruházásaihoz megfelelő helyszínt kínáljunk. Ennek érdekében már a megvalósítás előtt szeretnénk figyelembe venni a gyulai vállalkozások részéről megjelenő igényeket.

A fejlesztést a várost délről elkerülő út mellett, a 7247/1; 7244; 7243 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon kívánjuk megvalósítani, kb. 20 hektáron.

Célunk megvalósításához esélyt kínál számunkra a TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázati felhívás.

Minimális célkitűzésünk az alapinfrastruktúra kialakítása, melyet mindenképpen szeretnénk megvalósítani. A jövőben betelepülő vállalkozások erre alapozva tudják majd saját fejlesztéseiket megvalósítani.

A pályázat azonban lehetőséget kínál új épület építésére, épületgépészeti beruházások végrehajtására is. A kiírás szerint pályázó csak önkormányzat és önkormányzati intézmény vagy cég lehet, ebből következően az új épület is önkormányzati tulajdon lesz és annak is kell maradnia a fenntartási idő (5 év) során. Készen állunk arra, hogy igény esetén épület felépítésére is pályázzunk, de csak és kizárólag abban az esetben, ha erre valós igény mutatkozik valamely vállalkozás, illetve vállalkozások részéről.

Kérem, hogy amennyiben vannak olyan fejlesztési tervei, melyek megvalósítását a fentebb felvázolt lehetőségek jól szolgálhatják és ennek érdekében szándékában áll önkormányzatunkkal együttműködni, úgy kérem, hogy szíveskedjen ezt jelezni Alt Norbert alpolgármester úrnak (altn@gyula.hu; +36-66/526-805; +36-30/662-15-55). A pályázat miatt határidőhöz vagyunk kötve, ezért kérem, hogy szándékát 2016. március 3. napjáig szíveskedjen jelezni.

Amennyiben együttműködési szándékát jelzi felénk, úgy személyes megbeszélést fogunk kezdeményezni Önnel, amely során a projekt részleteit is megismerheti. Azt már most szeretném jelezni, hogy a pályázati fenntartási idő alatt a létesítményeket csak bérlet jogcímén, bérleti díj ellenében tudjuk leendő partnereink rendelkezésére bocsátani. Ennek megfelelően építményekre csak akkor fogunk pályázni, ha leendő partnereink szerződéssel kötelezik magukat arra, hogy valóban igénybe veszik a terület és az építmény használatát, mivel ennek az önkormányzati beruházásnak is meg kell térülnie és feleslegesen, később üresen álló csarnokokat semmiképpen nem akarunk építeni. A fenntartási idő lejártát követően nem feltétlenül szükséges önkormányzati tulajdonban tartani a létesítményeket, azok eladhatóak lesznek a jövőben a bérlők részére. Hangsúlyozni kívánom, hogy igény esetén természetesen olyan építményeket kívánunk terveztetni és építtetni, amely partnereink elvárásainak mindenben megfelel, ezért is lesz szükség az egyeztetésre.

A beépítendő területek hrsz-ei: 7247/1; 7244, 7243. (mellékleve a térkép az elhelyezkedésekről a 7247/1 és 7247/3 területek időközben összevonásra kerültek, jelenleg 7247/1 a hrsz.-e) A rendezési tervben Gip/Nt-sz/1 övezetben található, Épületek rendeltetése,elhelyezhető alaprendeltetések: jelentős zavaró hatás nélküli ipari épületek és rendeltetési egységek, A besorolás szerint Gip/Nt-sz1 - nagytelkes ipari gazdasági terület intenzív beépítéssel az alábbiak szerint.


Térkép megtekintése/letöltése: Déli Ipari fejlesztési terület térképe


Az alábbi linken tájékozódhat a pályázatról: https://www.palyazat.gov.hu/node/57341

Ezen az oldalon az aktuális pályázati lehetőségekről adunk rövid tájékoztatást folyamatosan.
2016.03.17.

1) Pályázat címe: Családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont, valamint félutas ház működtetését végző szolgáltató befogadása és állami támogatása
Összefoglaló:
A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő Családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont, valamint félutas ház három évre történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi források biztosítása.
Családok átmeneti otthona által fenntartott krízisközpont, valamint félutas ház működtetését végző szolgáltató befogadása és állami támogatása

2) Pályázat címe: Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása
Összefoglaló:
A pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági közösségek támogatása által.
Ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása

3) Pályázat címe: Szabad témájú, gyökeresen új, korai stádiumú, interdiszciplináris fejlesztések támogatási programja
Összefoglaló:
Pályázati forrás azon fiatal kutatók illetve kis- és középvállalkozások támogatására, akik a tudományos életben interdiszciplináris kutatási megközelítéseken dolgoznak, különös tekintettel az eltérő tudományágak közötti hagyományos határvonalak átlépésére. A fejlesztett témának a technológia jelen állásához képest gyökeresen újnak kell lennie.
Szabad témájú, gyökeresen új, korai stádiumú, interdiszciplináris fejlesztések támogatási programja

4) Pályázat címe: OTP Társasházi pályázat
Összefoglaló:
A pályázat célja a társasház/lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi javítása, szépítése, rendezettebbé tétele, a közösségi élet kialakításának, fenntartásának támogatása, a lakóépületek és a lakók biztonságát szolgáló fejlesztések támogatása, és ezeken keresztül a közösségi kezdeményezések ösztönzése.
OTP Társasházi pályázat

5) Pályázat címe: Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért
Összefoglaló:
A pályázat alapvető célja a települések közúti közlekedésbiztonsági helyzetének javítása. A helyzet javulásának egyik legfontosabb fokmérője a balesetek, kiemelten a személyi sérüléses balesetek számának csökkenése a hazai településeken. A pályázat célja az önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek növelése, a helyi közösségek aktivitásának serkentése, a lakosság közlekedésbiztonság-tudatos magatartásának elősegítése, ezáltal a települések közlekedésében az általános biztonságérzés erősödése, az egyes települések jó gyakorlatainak megismerése és széles körű elterjesztése.
Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért

6) Pályázat címe: Roma szakkollégiumok támogatása
Összefoglaló:
A felhívás célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez.
Roma szakkollégiumok támogatása

7) Pályázat címe: Testvér-települési programok és együttműködések
Összefoglaló:
A pályázat célja Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján. A pályázati felhívás tárgya: Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása, a meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között.
Testvér-települési programok és együttműködések

8) Pályázat címe: Titkos Menedékház működtetését végző szolgáltató befogadása és állami támogatása
Összefoglaló:
A pályázat célja Magyarország közigazgatási területén működő Titkos Menedékház három évre történő befogadása az ellátórendszerbe, továbbá a befogadott szolgáltatók működésének fenntartásához évente pénzügyi források biztosítása.
Titkos Menedékház működtetését végző szolgáltató befogadása és állami támogatása

9) Pályázat címe: Proaktív jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák: alapvető változásokat eredményező tudományos témák és közösségek támogatása
Összefoglaló:
Pályázati forrás olyan közös kutatási-innovációs tevékenység megvalósításának támogatására, mely hozzájárul a tudás és szakértelem biztos alapjainak, egy új technológia, valamint egy szélesebb innovációs ökoszisztéma megteremtéséhez. Kiemelt figyelmet kapnak a kis létszámú kutatócsoportok összefogásai, a nagyobb léptékű kutatói együttműködések, valamint az interdiszciplináris kutatóközösségek formálása.
Proaktív jövőbeli és kialakulóban lévő technológiák: alapvető változásokat eredményező tudományos témák és közösségek támogatása